Kamis, 28 Juli 2011


GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN  GUDEP 289/ 290
SDN 73/VII GURUN MUDO KEC. MANDIANGIN
Alamat: Jln.Sarolangun – Tembesi  Gurun Mudo. Hp. … Email : sd73gr.mudo@yahoo.com   Kode Pos: 37392


KEPUTUSAN  KEPALA SD 73 GURUN MUDO
NO.  15 /PRMK-SD73/GRM/2011

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENGURUS GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN ( GUDEP : 289/290 )
SD 73 GURUN MUDO KECAMATAN MANDIANGIN MASA BAKTI  TAHUN  T P2010/2011
DAN
PENGANGKATAN PENGURUS GERAKAN PRAMUKA GUGUS DEPAN ( GUDEP : 289/290 )
SD 73 GURUN MUDO KECAMATAN MANDIANGIN MASA BAKTI TAHUN TP  2011/2012

MENIMBANG          : 1. Bahwa untuk menunjang pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka  
                                          Gugus Depan ( Gudep 289/290 )  pada SD 73 GURUN MUDO 
                                          KECAMATAN MANDIANGIN
                                   2. Bahwa Masa Bakti Pengurus Gugus  Depan ( Gudep 289/290 )       
                                          pada SD 73 GURUN MUDO  KECAMATAN MANDIANGIN Masa Bakti  
                                          TP 2010/2011 telah berakhir
                                   3. Bahwa untuk keperluan butir 1dan 2 tersebut, dipandang perlu  
                                          diterbitkannya Surat Keputusan yang baru.

MENGINGAT           : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 tahun 1961 Tentang  
                                       Gerakan Pramuka
                                     2. Keputusan Presiden RI Nomor 024 tahun 2009 tentang Anggaran Dasar
                                       Gerakan Pramuka
                                    3. Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka :
                                        a. Nomor 131 tahun 2003 tentang sistem kinerja sangga kerja.
                                       b. Nomor 231 tahun 2007 tentang petunjuk Penyelenggaraan Gugus Depan.
                                      c. Nomor 203 tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.


MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
PERTAMA                 : Memberhentikan dengan hormat kepengurusan Gugus  Depan ( Gudep                         
                                      289/290 )  pada SD 73 GURUN MUDO  KECAMATAN  
                                      MANDIANGIN Masa Bakti TP 2010/2011
KEDUA                      : Mengangkat yang namanya tersebut pada kolom 2 dengan jabatan seperti 
                                      tersebut pada kolom 3 lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Gugus 
                                      Depan ( Gudep 289/290 )  pada SD 73 GURUN MUDO   
                                      KECAMATAN MANDIANGIN Masa Bakti  TP 2011/2012.
KETIGA                     : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini,  
                                      akan   diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

                                        Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk                                          Dijadikan pegangan dan digunakan seperlunya.


                                                                                                                  Ditetapkan di : GURUN MUDO
                                                                                                                     Pada tanggal  : 20 JUNI 2011  
                                                                                                                     Kepala                                                                                                                     M. YUNUS. S.Pd.I
                                                                                                                     NIP.197109041998111001
                                                           LAMPIRAN : KEPUTUSAN  KEPALA SD 73 GURUN MUDO
                
                                                                 NO.15 /PRMK-SD73/GRM/2011
                                                                                           TANGGAL  20 JUNI 2011 


SUSUNAN PENGURUS GERAKAN PRAMUKA
GUGUS DEPAN ( GUDEP : 289/290 )
SD 73 GURUN MUDO KECAMATAN MANDIANGIN
MASA BAKTI TP 2011/2012

NO
NAMA
JABATAN
KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

MASLIDAR, A.Ma.Pd

MUHAMMAD AFFAN

MINARNI, S.Pd.SD

M. HASAN BASRI, S.Pd.I

MARTINALOVA, S.Pd.SD

SUHARDI, A.Ma

ROHIMAH, S.Pd.I

DIANA MALENA, A.Ma

DIAN ULFAH

EVI ARMIDA

DAHLIANA

IQRAM

RAUDATUL JANNAH

RIVALDO

PUTRI AYU


PEMBINA

PEMBINA

TEKPRAM

DIKLAT

DIKLAT

DIKLAT

DIKLAT

HUMAS

HUMAS

AD/ART

AD/ART

PINRU

PINRU

WAPINRU

WAPINRU


      GURU SENIOR

GURU

WAKA

GURU

GURU

GURU

GURU

GURU

GURU

PUSTAKAWATI

GURU

KELAS VI

KELAS VI

KELAS V

KELAS V


                                                                                                                     Kepala                                                                                                                     M. YUNUS. S.Pd.I
                                                                                                                     NIP.197109041998111001