Sabtu, 23 Juli 2011


SK PEMBAGIAN TUGAS/JABATAN SERTA JUMLAH JAM MENGAJAR GURU KELAS DAN BIDANG STUDY PERMINGGU
PADA SD NEGERI NO.73/VII GURUN MUDO KECAMATAN MANDIANGIN KAB. SAROLANGUN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
T E N A G A    P E N D I D I K
NO NAMA  STATUS TUGAS MENGAJAR KLS I KLS II KLS III KLS IV KLS V KLS VI JUMLAH JAM KETERANGAN
N I P G U R U JABATAN MATA PELAJARAN MENGAJAR
1 M. YUNUS. S.Pd.I GURU TETAP KEPALA SEKOLAH P P Kn - - - 2 2 2 6 JAM  
  NIP.197109041998111001  
                         
2 MINARNI. S.Pd.SD GURU TETAP WAKA  AGAMA - - - - - -    
  NIP.197606142005012000   WALI KELAS VI P P Kn - - - - - -    
        BHS. INDONESIA - - - - - 8   ALOKASI
        MATE MATIKA - - - - - 8   WAKTU
        I P A - - - - - 4 26 JAM 35 MENIT 
        I P S - - - - - 4   PER JAM 
        S B K - - - - - -   PELAJARAN
        PENJASKES - - - - - -    
        MULOK ( BHS INGGRIS ) - - - - - -    
        PENGEMBANGAN DIRI - - - - - 2    
                         
3 SUHARDI. A.Ma GURU TETAP WALI KELAS V AGAMA - - - - - -    
  NIP.197007032006041005     P P Kn - - - - - -    
        BHS. INDONESIA - - - - 8 -   ALOKASI
        MATE MATIKA - - - - 8 -   WAKTU
        I P A - - - - 4 - 26 JAM 35 MENIT 
        I P S - - - - 4 -   PER JAM 
        S B K - - - - - -   PELAJARAN
        PENJASKES - - - - - -    
        MULOK ( BHS INGGRIS ) - - - - - -    
        PENGEMBANGAN DIRI - - - - 2 -    
                         
4 MASLIDAR,A.Ma.Pd GURU TETAP WALI KELAS IV AGAMA - - - - - -    
  NIP.196003041983102001     P P Kn - - - - - -    
        BHS. INDONESIA - - - 8 - -   ALOKASI
        MATE MATIKA - - - 8 - -   WAKTU
        I P A - - - 4 - - 26 JAM 35 MENIT 
        I P S - - - 4 - -   PER JAM 
        S B K - - - - - -   PELAJARAN
        PENJASKES - - - - - -    
        MULOK ( BHS INGGRIS ) - - - - - -    
        PENGEMBANGAN DIRI - - - 2 - -    
PAGE 1
T E N A G A    P E N D I D I K
NO NAMA  STATUS TUGAS MENGAJAR KLS I KLS II KLS III KLS IV KLS V KLS VI JUMLAH JAM KETERANGAN
N I P G U R U JABATAN MATA PELAJARAN MENGAJAR
5 MUHAMMAD AFFAN KONTRAK  WALI KELAS III AGAMA - - - - - -    
  NIPK.1969080520072001371 DAERAH   PKn - - 2 - - -    
        BHS. INDONESIA - - 8 - - -   ALOKASI
        MATE MATIKA - - 6 - - -   WAKTU
        I P A - - 2 - - - 24 JAM 30 MENIT 
        I P S - - 2 - - -   PER JAM 
        S B K  - - 2 - - -   PELAJARAN
        PENJASKES - - - - - -    
        MULOK ( IQRO' ) - - - - - -    
        PENGEMBANGAN DIRI - - 2 - - -    
                         
6 MARTINALOVA. S.Pd.SD HONOR WALI KELAS II AGAMA - - - - - -    
  - BOS   PKn - 2 - - - -    
        BHS. INDONESIA - 6 - - - -   ALOKASI
        MATE MATIKA - 6 - - - -   WAKTU
        I P A - 2 - - - - 22 JAM 30 MENIT 
        I P S - 2 - - - -   PER JAM 
        S B K  - 2 - - - -   PELAJARAN
        PENJASKES - - - - - -    
        MULOK ( IQRO' ) - - - - - -    
        PENGEMBANGAN DIRI - 2 - - - -    
                         
7 DIANA MALENA. A.Ma GURU WALI KELAS I AGAMA - - - - - -    
  NIP. 198611182011012003 TETAP   PKn 2 - - - - -    
        BHS. INDONESIA 6 - - - - -   ALOKASI
        MATE MATIKA 6 - - - - -   WAKTU
        I P A 2 - - - - - 22 JAM 30 MENIT 
        I P S 2 - - - - -   PER JAM 
        S B K  2 - - - - -   PELAJARAN
        PENJASKES - - - - - -    
        MULOK ( IQRO' ) - - - - - -    
        PENGEMBANGAN DIRI 2 - - - - -    
                         
8 ROHIMAH. S.Pd.I GURU GURU PEND. AGAMA 3 3 3 3 3 3 24 JAM  
  NIP.197406102008012004 TETAP BIDANG STUDY MULOK IQRO' 2 2 2 - - -  
                         
9 M. HASAN BASRI. S.Pd.I KONTRAK  GURU PENJASKES 3 3 3 3 3 3 18 JAM  
  NIPK.198401252005301129 DAERAH BIDANG STUDY    
                         
PAGE 2
                         
T E N A G A    P E N D I D I K
NO NAMA  STATUS TUGAS MENGAJAR KLS I KLS II KLS III KLS IV KLS V KLS VI JUMLAH JAM KETERANGAN
N I P G U R U JABATAN MATA PELAJARAN MENGAJAR
10 DIAN ULFAH HONOR GURU MULOK - - - 2 2 2 6 JAM  
  - BOS BIDANG STUDY BAHASA INGGRIS  
                         
11 DAHLIANA HONOR GURU S B K - - - 2 2 2 6 JAM  
  - BOS BIDANG STUDY    
                         
JUMLAH JAM BELAJAR EFEKTIF SETIAP MINGGU MASING MASING KELAS  30 30 32 36 36 36    
                         
T E N A G A     K E P E N D I D I K A N
                         
12 EVI ARMIDA HONOR TENAGA JAM KERJA DAN PULANG SESUAI JAM PULANG SEKOLAH
  -    
13 JA'FAR PEGAWAI PENJAGA JAM KERJA DAN PULANG SESUAI JAM PULANG SEKOLAH
  NIP.195912311980011014 TETAP SEKOLAH
                         
              DI TETAPKAN DI : GURUN MUDO    
                         
              PADA TANGGAL   : 11 JULI 2011    
                         
              KEPALA SEKOLAH        
                         
                         
                         
              M. YUNUS. S.Pd.I      
              NIP.197109041998111001