Jumat, 20 Juli 2012

SK PEMBAGIAN TUGAS/JABATAN


SK PEMBAGIAN TUGAS/JABATAN SERTA JUMLAH JAM MENGAJAR GURU KELAS DAN BIDANG STUDY PERMINGGU
PADA SD NEGERI NO.73/VII GURUN MUDO KECAMATAN MANDIANGIN KAB. SAROLANGUN
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
T E N A G A    P E N D I D I K
NO NAMA  STATUS TUGAS MENGAJAR KLS I KLS II KLS III KLS IV KLS V KLS VI JUMLAH JAM KETERANGAN
N I P G U R U JABATAN MATA PELAJARAN MENGAJAR
1 M. YUNUS. S.Pd.I GURU PNS TETAP KEPALA SEKOLAH P P Kn - - - 2 2 2 6 JAM  
  NIP.197109041998111001  
                         
2 SUHARDI. A.Ma GURU PNS TETAP WAKA  AGAMA - - - - - -    
  NIP.197007032006041005 WALI KELAS VI P P Kn - - - - - -    
        BHS. INDONESIA - - - - - 8   ALOKASI
        MATE MATIKA - - - - - 8   WAKTU
        I P A - - - - - 4 27 JAM 35 MENIT 
        I P S - - - - - 4   PER JAM 
        S B K - - - - - -   PELAJARAN
        PENJASKES - - - - - 3    
        MULOK ( BUDI PEKERTI ) - - - - - -    
                         
3 MUHAMMAD AFFAN GURU KONTRAK WALI KELAS V AGAMA - - - - - -    
  NIPK.196908052007201371   P P Kn - - - - - -    
        BHS. INDONESIA - - - - 8 -   ALOKASI
        MATE MATIKA - - - - 8 -   WAKTU
        I P A - - - - 4 - 27 JAM 35 MENIT 
        I P S - - - - 4 -   PER JAM 
        S B K - - - - - -   PELAJARAN
        PENJASKES - - - - 3 -    
        MULOK ( BUDI PEKERTI ) - - - - - -    
                         
4 MASLIDAR,A.Ma.Pd GURU PNS TETAP WALI KELAS IV AGAMA - - - - - -    
  NIP.196003041983102001   P P Kn - - - - - -    
        BHS. INDONESIA - - - 8 - -   ALOKASI
        MATE MATIKA - - - 8 - -   WAKTU
        I P A - - - 4 - - 27 JAM 35 MENIT 
        I P S - - - 4 - -   PER JAM 
        S B K - - - - - -   PELAJARAN
        PENJASKES - - - 3 - -    
        MULOK ( BUDI PEKERTI ) - - - - - -    
 
5 M. HASAN BASRI. S.Pd.I KONTRAK  WALI KELAS III AGAMA - - - - - -    
  NIPK.198401252005301129 DAERAH   PKn - - 2 - - -    
        BHS. INDONESIA - - 8 - - -   ALOKASI
        MATE MATIKA - - 6 - - -   WAKTU
        I P A - - 2 - - - 23 JAM 30 MENIT 
        I P S - - 2 - - -   PER JAM 
        S B K  - - - - - -   PELAJARAN
        PENJASKES - - 3 - - -    
        MULOK ( BUDI PEKERTI ) - - - - - -    
        PENGEMBANGAN DIRI - - - - - -    
6 EVI ARMIDA HONOR WALI KELAS II AGAMA - - - - - -    
  - BOS   PKn - 2 - - - -    
        BHS. INDONESIA - 6 - - - -   ALOKASI
        MATE MATIKA - 6 - - - -   WAKTU
        I P A - 2 - - - - 23 JAM 30 MENIT 
        I P S - 2 - - - -   PER JAM 
        S B K  - - - - - -   PELAJARAN
        PENJASKES - 3 - - - -    
        MULOK ( BUDI PEKERTI ) - 2 - - - -    
        PENGEMBANGAN DIRI -   - - - -    
                         
7 ANITA JAYA KONTRAK  WALI KELAS I AGAMA - - - - - -    
  197803202005301000- DAERAH   PKn 2 - - - - -    
        BHS. INDONESIA 6 - - - - -   ALOKASI
        MATE MATIKA 6 - - - - -   WAKTU
        I P A 2 - - - - - 23 JAM 30 MENIT 
        I P S 2 - - - - -   PER JAM 
        S B K  - - - - - -   PELAJARAN
        PENJASKES 3 - - - - -    
        MULOK ( BUDI PEKERTI ) 2 - - - - -    
        PENGEMBANGAN DIRI - - - - - -    
                         
8 ROHIMAH. S.Pd.I GURU PNS GURU PEND. AGAMA 3 3 3 3 3 3 26 JAM  
  NIP.197406102008012004 TETAP BIDANG STUDY MULOK ( BUDI PEKERTI ) - - 2 2 2 2  
                         
9 DIAN ULFAH HONOR GURU S B K  2 2 2 2 2 2 12 JAM  
    BOS BIDANG STUDY                
JUMLAH JAM BELAJAR EFEKTIF SETIAP MINGGU MASING MASING KELAS  30 30 32 36 36 36    
 
T E N A G A     K E P E N D I D I K A N
                         
13 JA'FAR  PNS PENJAGA JAM KERJA DAN PULANG SESUAI JAM PULANG SEKOLAH
  NIP.195912311980011014 TETAP SEKOLAH
                         
              DI TETAPKAN DI : GURUN MUDO    
              PADA TANGGAL   : 01 JULI 2012    
                         
              KEPALA SEKOLAH        
                         
                         
                         
              M. YUNUS. S.Pd.I        
              NIP.197109041998111001